Wyślij swoje CV

Specjalizacje i usługi

Badania behawioralne i kognitywne
Badania behawioralne i kognitywne

TKMC oferuje innowacyjne narzędzia, które wprowadzają nowy standard w dziedzinie zatrudniania, rozwijania i zarządzania ludźmi.
Dobrze przeprowadzone badanie kognitywne i osobowościowe pozwala na podjęcie optymalnej decyzji kogo zatrudnić na danym stanowisku, a uczestnikowi, dzięki uzyskanej informacji zwrotnej, ułatwia bardziej trafną samoocenę i pełniejszą świadomość swoich kompetencji oraz możliwość budowania dalszej kariery zawodowej w oparciu o swoje mocne strony.
Zintegrowane narzędzie umożliwia zidentyfikowanie najbardziej utalentowanych, kluczowych dla organizacji pracowników, rozpoznaje ich talenty i motywy oraz preferowane środowisko pracy.

Kluczowe korzyści wynikające ze stosowania badań kognitywnych i osobowościowych::

  • Możliwość przewidywania nie tylko sposobu działania osoby badanej, ale także wskazanie obszarów, w których może odnieść sukces,
  • Diagnoza Talentów i ich motywacji,
  • Dostęp on-line z dowolnego miejsca na świecie oraz gwarancja bezpieczeństwa i poufności.
  • Wszystkie możliwe wersje językowe, co umożliwia wprowadzenie spójnego standardu oceny w międzynarodowych organizacjach
  • Krótki czas badania wynoszący około 20 minut co daje możliwość szybszego i dogłębnego zrozumienia tego, co w przypadku innych metod zajmuje znacznie więcej czasu
Badania behawioralne i kognitywne